در راستای معرفی خدمات بنیاد علوی در حمایت از مناطق محروم، کمپینی یکپارچه و گسترده جهت اطلاع رسانی به عموم جامعه و همچنین با استفاده از المان‌های خاص و مربوط به خدمات بنیاد علوی، به مرحله اجرا درآمد.