مشتری: آب آشامیدنی دماوند (Danone Waters)

کمپین: سلامت به پشتوانه دماوند
رسانه: بیلبورد

هدف از این کمپین انتقال پیامی سلامت محور، برگرفته از طبیعتی سالم است که با استفاده از هویت برند دماوند، در یک طرحی یکپارچه به تصویر کشیده شده است.