مشتری: دوبرد

کمپین: فوتبال چه سودی برای تو داره ؟
رسانه: مترو

دوبرد، سرویس پیش بینی مسابقات فوتبال است که با یک ساختار تجاری جدید خود را به علاقه‌مندان فوتبال معرفی کرد. اصلی‌ترین چالش دوبرد، عدم آگاهی مخاطبان نسبت به این خدمات در کشور بود.

طرح ارائه شده با تمرکز بر افزایش آگاهی مخاطب، و همچنین سود‌آوری این خدمات برای آنان، سعی در ترغیب علاقه‌مندان به استفاده از این سرویس را داشت. این طرح همزمان با آغاز لیگ برتر خلیج فارس و در اوج هیجان فوتبال دوستان به مرحله اجرا در‌آمد.