FCBArtGroup TEHRAN

مشتری: کلیر

کمپین: دلیلی برای پنهان شدن نیست
رسانه: تلوزیون – بیلبورد – دیجیتال

کمپین علیرضا جهان بخش (به عنوان سفیر برند کلیر) در ایام جام جهانی روسیه فاز دیگری از تبلیغات شامپو کلیر بود که توسط ARTGROUP به مرحله اجرا درآمد.

علیرضا جهانبخش مانند بسیاری دیگر از ستارگان ملی پوش، موفقیت خود را مدیون تلاش بی‌وقفه در زندگی پرچالش خود است. در ادامه این مسیر، جهانبخش حالا از اثر‌بخشی شامپو کلیری می‌گوید که با حذف شوره‌های سر، افراد را در برابر شوره سر ایمن می‌کند و به اعتماد به نفس آنها در تعاملات مختلف زندگی می‌افزاید.