NEVER FINISHED

در آرت گروپ، اعتقاد ما بر این است که بهترین بخش داستان یک برند تجاری هرگز به پایان نمی‌رسد. همان بخشی که همواره این سوال را مطرح می‌کند که چه کاری را می توانیم بهتر انجام دهیم و همیشه به دنبال این است که قدم بعدی چیست؟ بیرون از اینجا چه می‌گذرد؟ چه چیزی در انتظار کشف شدن است. و این داستان صرفا برای یک برند تجاری و یا یک ایده نیست. این داستان همه ما است. همیشه در حال پیشروی هستیم. همیشه به پشت سر نگاه می‌کنیم. همیشه کارها در حال پیشرفت هستند.

شناخت هویت اصلی برند

BEDROCK

برند خود را برای مخاطب پر اهمیت کن

CREATE BEHAVIOR

مطمئن باشید که برند شما بزرگترین نشان هویت شما است.

BRAVE TOGETHER

BRAVE TOGETHER

فلسفه ما چیست؟ ما در این موضوع همه با هم هستیم. موفقیت هر یک از ما، موفقیت همه ما است. این موضوع مهم است که روابط

فضاها و موقعیت‌هایی را ایجاد کنیم که در آن بتوانیم انتخاب‌های شجاعانه‌ای را انجام دهیم، شرکای ما بتوانند تصمیم‌های شجاعانه

.اتخاذ کنند، و ما با هم بتوانیم کار شجاعانه‌ای را که هرگز پایانی ندارد، انجام دهیم

CREATE BEHAVIOR

بله، توجه مردم را به خود جلب نمایید. آنها را وادار به تفکر نماید، هیجانات آنها را تحریک کنید و احساساتشان را برانگیزید. دری را

به روی برند خود باز کرده و دنیا را در آن پذیرا باشید. دلیلی برای تعجب مردم باشید و علتی برای برگشت آنها. این چرخه زندگی

یک برند است. این یک چرخه بدون انتها است

BEDROCK

این موضوع با اعتقاد به این قضیه آغاز می شود که هر برند تجاری موفق، دارای یک هدف است. آن هدف را پیدا کن. آن را بشناس

با آن زندگی کن. با مرور گذشته آن، هویت برند را درک کن. با درک زمان حال، آن را بشناس. با پیش بینی آینده آن را زندگی کن

زمانیکه ریشه‌های برندهای تجاری قوی باشند، زمانیکه این ریشه‌ها به سنگ بستر برسند، دیگر هیچ دلیلی برای ترس از وزش بادهای متغیر وجود نخواهد داشت